Generell personvernerklæring for Advokatfirmaet Drechsler AS

  • Innledning

For advokatfirmaet Drechsler AS er det viktig at dine personopplysninger behandles på en trygg og sikker måte og i tråd med gjeldende personopplysningslov. På denne siden finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger som vi innhenter fra dere som bruker nettsiden vår, dere som deltar på foredrag, kurs og seminarer, leverandører, samarbeidspartnere og andre som benytter våre tjenester.

Advokatfirmaet Drechsler AS er ansvarlig for behandlingen av registrerte personopplysninger. Du er alltid velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger. Du finner kontaktinformasjon på vår nettside www.advokatnordnorge.no.

 

  • Innhenting og behandling av personopplysninger

Vi etterspør og registrerer enkelte opplysninger om deg for å kunne registrere deg som påmeldt til foredrag, kurs, seminarer, nyhetsbrev, arrangementer eller for å kunne sende deg invitasjoner eller annen informasjon om våre tjenester og aktiviteter. Vi registrerer også opplysninger for å kunne besvare henvendelser. Vi samler videre inn opplysninger for å kunne følge opp avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi registrerer som regel opplysninger om navn, stilling, arbeidssted, e-postadresse, telefonnummer, adresse, samt opplysninger som oppgis til oss ved henvendelser og opplysninger som ellers er nødvendig å etterspørre for å følge opp henvendelser eller utføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 artikkel 6 nr. 1. Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger, men dersom vi ikke får tilgang til de nødvendige opplysningene vil vi ikke være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

 

  • Personopplysninger som samles inn gjennom våre nettsider og sosiale plattformer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk, samt for å optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Vi benytter også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse på sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanaler inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Advokatfirmaet Drechsler AS har ikke tilgang til personopplysninger som samles inn på denne måten, men det vil være mulig for oss å få tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale plattformen på bakgrunn av de innsamlede opplysningene.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål, med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss ved å sende en e-post til post@advokatnordnorge.no eller ved å melde deg av våre nyhetsbrev.

 

  • Bruk av databehandler

Det er i noen grad nødvendig for oss å overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev mv. Våre samarbeidspartnere behandler personopplysninger på våre vegne og i samsvar med våre instrukser.

 

  • Utlevering av personopplysninger

Vi vil bare utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd ved lov eller dersom dette utgjør en nødvendig del av den tjenesten vi skal levere til deg. Eksterne tredjeparter kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

 

  • Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Når det ikke lenger ut fra innhentingsformålet er nødvendig å lagre dine personopplysninger, vil vi slette de personopplysninger som vi ikke lenger har behov for. Opplysninger som det fremdeles vil være nødvendig for oss å lagre vil bli anonymisert.

 

  • Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du rett til å få Advokatfirmaet Drechsler AS bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og om så er tilfelle, har du som hovedregel også rett til innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen. Du har videre rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av advokatfirmaet Drechsler AS uten ugrunnet opphold, samt få ufullstendige personopplysninger komplettert.

Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet når lagring av opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle innhentingsformålet, og de betingelser som for øvrig angis i EU-forordningen art. 17 er oppfylt.

Du har rett til å kreve at Advokatfirmaet Drechsler AS begrenser behandlingen av dine personopplysninger dersom det oppstår uklarheter eller uenighet om riktigheten, lovligheten eller nødvendigheten av registrering eller behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Advokatfirmaet Drechsler AS, samt overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Advokatfirmaet Drechsler AS hindrer dette.

Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger som gjelder deg selv, samt klage på behandlingen av dine personopplysninger til tilsynsmyndigheten, som i Norge er Datatilsynet.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til registrering og behandling av personopplysninger som du har gitt til Advokatfirmaet Drechsler AS.

For flere detaljer om dine rettigheter som registrert, se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

 

  • Endringer i personvernerklæring

Vår personvernerklæring ble sist oppdatert 15. juli 2020. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

 

  • Kontakt

Dersom du har spørsmål til vår personvernerklæring eller ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter etter personvernforordningen er du velkommen til å kontakte oss på post@advokatnordnorge.no

 

Personvernerklæring for opplysninger om våre klienter finner du her.