Ansatte

Cecilie E. Drechsler
Advokat MNA
Høsten 2010 etablerte Cecilie E. Drechsler egen advokatvirksomhet, Advokatfirmaet Drechsler AS. Firmaet har en sentral og voksende portefølje innen områdene barn- familie-, arve- og strafferett.

cecilie@advokatnordnorge.no
995 18 826
Anett Beatrix Osnes Fause
Advokat MNA
Anett Fause er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og ble uteksaminert våren 2006. Fause har spesialisering i sanksjonsjus og prosess, offentlig rett og personvernrett. Hun har erfaring fra utredningsarbeid, tvisteløsning og prosedyre innenfor de saksfelt hun jobber med.

anett@advokatnordnorge.no
906 24 596
Camilla Nyland-Storhaug
Advokatfullmektig

Camilla Nyland-Storhaug er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og ble uteksaminert våren 2009.
Hun tok spesialfag i EU/EØS rett og Arbeidsrett.
Nyland-Storhaug har skrevet masteravhandling innen strafferett, med tittelen «tvungent psykisk helsevern som strafferettslig reaksjonsform».

camilla@advokatnordnorge.no
900 82 343