Hils på vår nye advokatfullmektig Camilla Nyland-Storhaug! Camilla har arbeidserfaring fra mange år som juridisk rådgiver hos Gatejuristen i Tromsø. Gjennom dette arbeidet har hun opparbeidet seg erfaring innenfor mange ulike fagområder,  men med hovedvekt på sosial- og trygderett, gjeld og strafferett.

Hun har i tillegg jobbet hos Namsfogden i Tromsø og har derigjennom tilegnet seg inngående kjennskap til regelverket knyttet til tvangsfullbyrdelse. Velkommen til oss, Camilla!