Vi har akkurat lagt sommeren –  høysesongen for bryllup – bak oss. Mørketiden kryper innpå, og det samme gjør høysesong for brudd. Har du ikke orden i sysakene kan en skilsmisse fort bli en kostbar affære.

Advokat Cecilie Drechsler har vært involvert i en rekke skilsmisser på vegne av klienter. I denne artikkelen deler hun de vanligste fellene, og hvordan man kan unngå de.

Misforstår begrep

– Den største fella er at folk misforstår begrepene felleseie, særeie, likedeling og skjevdeling, og da har det lett for at man tar ukloke valg, sier Drechsler.

Felleseie betyr ikke at man eier ting sammen. Under ekteskapet kan man eie ting alene eller i sameie /sammen. Felleseiet er angivelsen av hva som skal deles mellom ektefellene ved et eventuelt brudd. Likedeling er den klare hovedregelen – skjevdelingsregelen er det viktigste og mest praktiske unntaket fra likedeling i ekteskapsloven, og kan kreves uten ektepakt.

Er du forvirret allerede? Ikke bekymre deg, du er langt fra den eneste. Hold tunga rett i munnen, for her følger ett eksempel for å billedliggjøre det for deg.

Lykkelig i alle sine dager.. Eller?

Per og Hege har giftet seg og etablerte et firma sammen som Hege jobbet i. Per påbegynte sparing i aksjefond før han traff Hege. Ektefellene ønsket å sikre at Hege får beholde verdiene til firmaet som også er hennes arbeidsplass, selv om verdiene skapes under ekteskapet og som da i utgangspunktet skal likeledes.  For at avtale om særeie skal få gyldighet ved skilsmisse må avtalen inngås i ektepakts form.

Hege og Per lever ikke lykkelig i alle sine dager; etter ti år vil de skilles. Underveis i ekteskapet arvet Per ei hytte og fikk en bil i gave fra foreldrene. Som hovedregel skal alle verdier Hege og Per har skapt sammen i samlivet (og som ikke er i særeie) likeledes. Hytta og bilen Per har fått fra sine foreldre – kan imidlertid holdes utenfor delingen uten noen nærmere avtale, fordi arv og gaver kan kreves holdt utenfor likedelingen etter den såkalte skjevlingsregelen.  Tanken er at disse midlene ikke stammer fra felles skapte verdier og at det derfor ikke er rimelig at de skal deles. Verdiene og verdiutviklingen av den delen av aksjefondene Per sparte før inngåelsen av ekteskapet kan også holdes utenfor delingsgrunnlaget etter den samme regelen.

Skjevdelingskrav

Skjevdelingsregelen er retten en ektefelle har til å holde visse verdier utenfor deling ved en skilsmisse.

Kvinner er særlig sårbare for skjevdelingskrav fra tidligere ektefelle. Dersom begge har bolig fra før, og den ene flytter inn til den andre – må man være påpasselig på å sikre verdiene sine! Ikke bruk penger du fikk for salg av hus eller annen tilgjengelig likviditet på å pusse opp et kjøkken i ett hus du ikke har eierandel i

– Insister på å få eierskap i boligen. På den måten sikrer du verdier og verdiutvikling på egne midler framfor å forbruke dem på «lys og servietter» som er nokså typisk for kvinner forklarer Drechsler.

Insisterer man ikke på å få eierskap i boligen, kan man risikere å sitte igjen uten annet enn oppbrente lys og brukte servietter ved en eventuell skilsmisse…

Arv er ikke arv om det blandes!

Pass på hvordan du bruker arv. For å kunne kreve skjevdeling må man bevise at verdiene på skilsmissetidspunktet er i behold. Hvis du har brukt opp, eller blandet arv og sparmidler på en slik måte at de ikke lengre kan identifiseres som arv, kan du heller ikke holde de utenfor skifteoppgjøret etter skjevdelingsregelen.

Særeie eller felleseie?

Særeie og felleseie er begreper som beskriver formuesordningen mellom ektefeller og hva som skal deles ved skilsmisse. Særeie innebærer at verdien av for eksempel aksjer, bolig, eller platesamling ikke skal være gjenstand for deling ved en skilsmisse – uavhengig av om man eier sammen eller alene. Felleseie er den formuesordningen som inntrer automatisk hvis man gifter seg. Særeie må avtales i ektepakt, og kan gjøres både før og under ekteskapet. Aksjer i egen bedrift er en ting som ofte bør stå i særeie.

Drechsler har ikke tall på hvor mange ganger historier ala denne har dukket opp;
Forretningsmannen som lar aksjene i bedriften sin inngå i felleseiet som likedeles ved skilsmisse. Verdien på aksjene var verdt null kroner da virksomheten ble etablert og ekteskapet inngått. Senere verdiutvikling på virksomheten må han da dele med ektefellen. På denne måten eksponerer mannen egen arbeidsplass for en betydelig risiko ved at han kanskje ikke makter å kjøpe ut ektefellen ved skilsmissen. 

– I en sak jeg hadde, ble aksjene i virksomheten verdsatt til over 90 mnok og måtte selges når skilsmissen var et faktum. Ektefellen krevde 50 prosent. Her skulle ektefellene gjort som Hege og Per, satt aksjene i virksomheten i særeie. Den andre ektefellen kan om så kompenseres på annen måte, ved at andre deler av felleseie settes i særeie til fordel for den andre. Det kan være felles oppsparte sparemidler/fondssparing, fritidseiendom og lignende som settes i hennes særeie. På denne måten skapes det forutsigbarhet, en viss balanse og sikkerhet for begge parter ved et evt. brudd, forklarer hun.

Unngå risiko for kreditorbeslag

Mange forretningsmenn er redd for at kreditorene skal ta beslag i fellesboligen under dårlige tider for forretningen, og overfører boligen til ektefellens særeie. Det er korrekt at kreditorene ikke kan ta beslag i ektefellens særeiemidler. På den annen side blir mannen husløs ved en eventuell skilsmisse da særeiet holdes helt utenfor delingsgrunnlaget.   Om dette sier Drechsler følgende:

– Her ville det vært tilstrekkelig å tinglyse boligen 100 prosent på kona. Kreditorer må forholde seg til den som har hjemmel i eiendommen. På denne måten hadde boligen inngått i felleseiet som skal likedeles, men i konas eneeie og kreditorene kan således ikke ta beslag i den. Dersom den var tinglyst i begges navn med 50 %, kunne kreditorene kun ta beslag i inntil 50 %, altså hans eierandel.

Ikke bli skremt!

Meningen med denne artikkelen er ikke å skremme noen fra giftermål, eller svartmale skilsmisser.  Noen ganger blir ikke livet slik man har tenkt, og denne artikkelen er ment som en realitetsorientering etter «føre var» prinsippet. En skilsmisse er en av de tøffeste livskrisene man kan oppleve. Ved å investere litt tid og penger før man gifter seg, kan man gjøre det lettere for seg selv ved en eventuell skilsmisse.

Trenger du hjelp til hvordan du best skal klare deg økonomisk etter en skilsmisse? Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg. Ta kontakt her